En kristen fredsaktivists död

Tom Rutschman skriver här om den kristne fredsaktivisten Michael Sharp.

I mars i år kunde man läsa i svenska tidningar om svensk-chilenska Zaida Catalán, som tillsammans med den amerikanske samordnaren Michael Sharp (bilden), hade hittats mördad när de skulle utreda brott mot folkrätten i Kongo-Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo). De skulle bland annat ta reda vem som förser rebellgrupperna med vapen och pengar. Även deras kongolesiske tolk Betu Tshintela och ytterligare tre kongoleser försvann. Både Zaida och Michael arbetade i FN:s expertgrupp som observatörer, som lyder under FNs säkerhetsråd.  Catalán var känd for sitt engagemang for mänskliga rättigheter och sin vilja att förbättra världen.

Den svenska pressen var dock ointresserad av amerikanen Michael Sharp.  Jag skriver detta bara några få kilometer från Hesston, Kansas, där hans föräldrar John and Michele Miller Sharp bor och bara några kvarter från en av hans systrars hus.  Vem var han? Vad drev honom?  Är Michaels historia ett vittnesbörd för oss i Sverige?

Han växte upp i en kristen familj.  Han var mennonit.  Som en del av den Anabaptistiska grenen av reformationen, är icke-våld en given princip. Han gick på universiten Goshen College i Indiana och Eastern Mennonite University i Virginia, vilka är kända for sina konflikthanteringsprogram, Center for Justice samt Peacebuilding, som attraherar studenter från hela världen.

MJ, som han kallades av sina vänner, var intresserad av freds-och konfliktforskning och fick en Masters i fredsforskning och konflikthantering 2010 i Marburg, Tyskland.

Michaels far, John Sharp, är bibel- och historielärare på Hesston College, ett av mennoniternas univesitet i USA. Han bekräftar att Michael var en övertygad fredsaktivist.  Han tog intryck av Jesu budskap om ickevåld, med vilket han växte upp. Han vittnar att Michaels passion och kallelse var att skapa fred på ett kreativt sätt.  ”Han ägnade sitt liv att leva ut Jesu bud att älska även fienden. Även ens fiender är en del av mänskligheten och älskade av Gud”, berättar John Sharp.

Michael var tidigare volontär under flera år med Mennonite Mission Network i Tyskland, där USA har flera stora armébaser.  Där var han rådgivare till amerikanska soldater som i sista stund bestämde sig att vara vapenvägrare. Senare var han volontär med Mennonite Central Committee i Kongo-Kinshasa, där han arbetade med flyktingar från Rwanda.  I en intervju gjord av National Public Radio 2015, berättade Michael om hur han med jämna mellanrum obeväpnad tog sig till rebellernas läger för att bygga en meningsfull relation med rebellerna. De drack té tillsammans och talade om sina erfarenheter.  Han och hans medhjälpare fick deras tillit och ungefär 1600 rebeller lade ner sina vapen och återgick till det civila samhället.

”Det är ett farligt arbete” erkände Michael.  ”Områden av intensiv konflikt är ställen där man måste skapa och testa kreativa lösningar” förklarade han.  ”Om Jesu exempel är till för alla i hela världen, hur bör det se ut i östra Kongo där krig har pågått i 20 år?”

Jag minns den känslan av förväntan och spänning på mennoniternas världskonferens 1984 i Strasbourg, då en av talarna, Ron Sider, sa: ”Nu är det tiden att riskera allt för vår övertygelse om att Jesus är vägen till fred… Om vi inte är beredda att dö när vi försöker minska konflikter, måste vi bekänna att vi egentligen inte har trott att korset var ett alternativ till svärdet.”  Det blev startskottet för Christian Peacemaker Teams, som sänder ut frivilliga till konflikthärdar som observatörer och fredsaktivister.  Samma anda hade Michael i sitt engagemang för fred i Kongo-Kinshasa.

Vid en ungdomskonferens nyligen ställde Michaels far frågan: ”Gud använde sig av MJ:s färdigheter för att göra skillnad i mångas liv.  Vem är beredd att fortsätta med MJ:s arbete att älska våra fiender och skapa fred?”

Den kongolesiska regeringen pekade ut en rebellmilisgrupp som skyldig, men det finns stor osäkerhet att det verkligen stämmer.  De visade upp en video av själva avrättningen, men det är oklart i så fall hur regeringen har fått tag i videon, och varför den är så kraftigt redigerad.  Ordern att skjuta Zaida och Michael är given på en annan dialekt än den som talas i Kasai regionen där båda befann sig.  Kongos regering svär sig fri, men att Michael nyligen hade skrivit om en general i den kongolesiska armén som avrättade civila och sedan lade skulden på rebeller, lämnar många frågor.  Michaels föräldrar vill att FN och regeringar sätter press på regeringen i Kongo-Kinshasa för att hela sanningen ska komma fram.  Det finns några oberoende undersökningar på gång.  Men det krävs öppenhet i den kongolesiska regeringen ifall det ska kunna utredas ordentligt.  Även utländska företag som tjänar mycket på mineraler i Kasaiprovinsen har anledning att mörka det som hänt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *