Resurser & material

Här nedan finner du resurser och material med anknytning till anabaptismen.

 

Böcker

Stuart Murray
Radikalt Lärjungaskap – med inspiration från anabaptismen
Evangelie förlag, 2012

Läs mer om boken

 

 

 

 

 

 

C. Arnold Snyder – Ett frö av anabaptism
Evangelie förlag, 2012

Läs mer om boken

 

 

 

 

 

 

 

flerstammigStuart & Sian Murray Williams – Flerstämmig församling

Evangelie förlag 2013

Läs mer om boken

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar

 

Länkar

Anabaptistiska nätverk: