Video från Stuart Murrays undervisning i Finland

I somras talade Stuart Murray i Jakobstad i Finland. Han besökte de svensktalande baptisternas sommarkonferens. Hans föreläsningar spelades in och finns nu på baptisternas hemsida (här) och på youtube. Detta är mycket glädjande eftersom det tidigare inte funnits så mycket inspelat med Stuart Murray på nätet. Så här berättar Leif-Erik Holmqvist om bakgrunden:

Finlands svenska baptistsamfund är en gemenskap av svensktalande baptistförsamlingar som i mera än etthundrafemtio år verkat genom ett tjugutal församlingar bland den finlandssvenska befolkningen i Finland. De svensktalande utgör idag ca 300.000 av Finlands befolkning på ca 5 miljoner och är i stort sätt koncentrerade på två områden vid väst- och sydkusten.

Tre av de tjugu församlingarna har mera än 100 medlemmar och en av dem ca 280. De övriga församlingarna mellan 7 och 94 medlemmar. Ett 10-tal arbetare på hel- eller deltid har anställning i församlingarna eller gemensamt vid samfundets projekt. Samfundets kansli finns i Vasa. www.baptist.fi. Förutom det gemensamma arbetet i samfundet finns ett ungdomsförbund – Svenska baptisternas i Finland ungdomsförbund, en Seminarieförening kring utbildning och ett kvinnoförbund (vars verksamhet för tillfället gör uppehåll).

Stuart Murray besökte oss första gången vid senaste sommarkonferens i Jakobstad i juni. Han gav en uppskattad och förkunnelse och en gedigen undervisning om anabaptismens förståelse av lärjungaskapet i Kristus. Besöket gav betydande impulser kring det öppna samtal om förkunnelsen och sättet att leva som församling som pågår i församlingarna.  Samtals kvällar kring boken Radikalt lärjungaskap ordnades i en del församlingar och inom medarbetarkåren före konferensen och nu håller medarbetarkåren på att läsa Stuart och Sian Murray-Williams bok om flerstämmig församling.

Leif-Erik Holmqvist

Föreläsningarna handlar om kyrkans roll i efterkristendomstiden, lärjungaskap och en del annat som Stuart också tar upp i sina böcker Radikalt lärjungaskap – med inspiration från anabaptismen och Flerstämmig församling.

Föreläsningarna tolkas till svenska.

 

Temat för den här föreläsningen är flerstämmig församling:

En annan talare på konferensen var Patrik Hagman. Hans föreläsning om kristen tro och politik finns här. Det här seminariet är ett intressant samtal mellan Stuart och Patrik:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *