Anabaptistiskt bibliotek i Jönköping

Idag har vi glädjen att meddela att det nu finns ett anabaptistiskt bibliotek i Jönköping. I biblioteket finns mer än 330 böcker och lika många tidskrifter, som handlar om anabaptistisk historia, teologi och praktik.

Biblioteket har skänkts av Stephen Longley och Margot Kottelin-Longley.

Margot är finlandssvenska och Stephen är engelsman. De träffades för över fyrtio år sedan när de jobbade inom YWAM. De kom i kontakt med anabaptismen genom London Mennonite Center på 70-talet och var med i den kommunitet och den församling som fanns där. Efter sju år som mennonitmissionärer i Nepal flyttade de till Åbo i Finland där Margot läste teologi och Stephen arbetade som ekonom. Margot är teol. mag. och skrev sin avhandling om Schleitheimbekännelsen. Nu bor de på Korpo i Åbolands skärgård och är med i en liten ekumenisk kristen gemenskap där. De har under många år byggt upp ett anabaptistiskt bibliotek, som nu alltså får ett nytt hem i Jönköping och det är deras förhoppning att det ska bli till glädje för många.

Biblioteket finns hemma hos Jonas Melin på Cirkelvägen 2 i Jönköping. En del kan man bara läsa på plats, annat kan man låna för en tid.

Några tips:

MQRI biblioteket finns nästan alla nummer av Mennonite Quarterly Review från 1928-2015. Det är forskningsartiklar om anabaptismens historia och teologi av högsta kvalitet. Kom och läs eller be Jonas skanna en artikel du vill läsa. Här finns ett index online där du kan söka efter artiklar.

 

 

 

 

Där finns en hel del källmaterial från 1500-talet i engelsk översättning. Bland annat finns alla volymer (utom den sista) i Classics of the RadicalReformation (se nedersta bilden).Källor

Det finns även ett stort antal titlar som behandlar fred och ickevåld, församlingssyn, etiska frågor och systematisk teologi ur ett anabaptistiskt perspektiv.

Det känns fantastiskt att kunna ställa detta bibliotek till alla intresserades förfogande. Vi hoppas att det ska bidra till en växande kunskap om anabaptismens historia och teologi. Om du har frågor om biblioteket kan du kontakta Jonas Melin via mail: jonasmelin59(at)gmail.com

Träff för anabaptistiska nätverk och Mennonite World Conference

Tom Rutschman berättar här om Mennonite World Conference 2015 och den internationella träff för anabaptistiska nätverk som hölls i samband med den.

I samband med mennoniternas världskonferens i Harrisburg, Pennsylvania 21-26 juli 2015 samlades ett antal representanter för anabaptistiska nätverk några dagar i förväg. Eftersom jag skulle tolka på konferensen fick jag representera det skandinaviska nätverket.  Det var meningen att Jonas Melin skulle delta via Skype, men teknisk strul begränsade hans inlägg till en hälsning från Skandinavien i början av träffen.

Representerade där fanns det folk från Nya Zealand och Australien, Storbritannien, Filippinerna, Korea, Sydafrika, Kina och ett nätverk för Sydamerikanska kvinnliga anabaptistteologer. Det var första gången man har haft en träff av detta slag, så vi ägnade tid att lära känna varandra och dela med oss av den socio-politisk, ekonomisk och andliga verkligheter i våra länder.  Sedan fick vi tänka på hur den anabaptistiska berättelsen påverkar hur vi handlar i de sammanhang vi befinner oss i. Och hur vår strävan efter fred, rättvisa, frihet och hopp formas av denna vision.

När vi samtalade kände jag att det vi hade gemensamt var att när vi upptäckte den radikala reformationen anabaptisterna stod för kände vi att vi hade hittat hem. Vi behövde inte söka längre för det vi kände som saknades i hur man kan leva ut sin tro. Det är möjligt att leva ett Jesu lärjungaskapsliv i alla världens länder.

Frågan om hur vi kan fortsätta att hålla kontakt mellan dessa nätverk löstes inte. Om sex år blir nästa världskonferens i Indonesien så man kunde träffas där igen—men vi tyckte att det var nog så långt borta.  Inget annat förslag fanns förutom att träffas via våra hemsidor. (mer…)

2012 – ett genombrottsår för anabaptismen i Sverige

2012 blev något av ett genombrottsår för anabaptismen i Sverige, ja i alla fall för det anabaptistiska nätverket. Det kanske låter lite överdrivet, men jag tror faktiskt att det är sant. Låt mig berätta varför. Som jag ser det är det fem olika händelser som bidragit till genombrottet.

  • Det började med att vi gav ut boken Radikalt lärjungaskap – med inspiration från anabaptismen av Stuart Murray. Den kom ut i handeln lagom till midsommarkonferenserna och väckte viss uppmärksamhet (boken presenteras även här).
  • I samband med bokutgivningen lanserades också den här websidan och det gjorde anabaptismen och nätverket mer synligt. Flera har hittat till nätverket genom websidan.
  • I november kom Stuart Murray till Sverige och vi arrangerade en mycket lyckad konferens tillsammans med tre församlingar i Linköping. I samband med konferensen valdes också en ledningsgrupp för nätverket och den kommer att leda nätverket vidare in i nästa steg.
  • I samband med konferensen kom också den lilla boken Ett frö av anabaptism av Arnold Snyder. Två böcker på svenska om anabaptismen samma år måste vara någon sorts rekord. Stort tack till förlaget Evangelie.
  • Sen kom december och tidningen Dagen tog initiativ till adventsuppropet som kräver en ändring av skollagen. Vi var många som tyckte att detta var problematiskt och att Dagen inte riktigt förstod hur vi som kristna ska förhålla oss till staten och vad efterkristendomstiden innebär för den kristna kyrkan. Här har anabaptismen ett viktigt bidrag att ge och 18 pastorer och församlingsledare (flera av dem är med i det anabaptistiska nätverket) skrev en debattartikel som väckte mycket rabalder och diskussionen är i full gång (1, 2, 3, 4, 5). Även om vi inte hänvisat till anabaptismen i artikeln har många uppfattat att det är anabaptistiska värderingar som inspirerat oss att skriva. Anabaptismen har blivit synlig i Sverige och det gläder vi oss över.

Dessa fem händelser gör att jag tycker att det är motiverat att kalla 2012 för ett genombrottsår för anabaptismen i Sverige. Nätverket Anabaptist bildades 2009. 2012 klev vi upp på scenen. 2013 kommer vi att fortsätta vara en anabaptistisk röst i den skandinaviska kristenheten. Vi tror inte att anabaptismen är utan brister eller att den har svar på alla våra frågor, men vi tror att den hjälper oss att följa Jesus och att den har ett viktigt bidrag till kyrkan i vår tid. Det är därför vi fortsätter att peka på den anabaptistiska traditionen. Det kommer mera!