Träff för anabaptistiska nätverk och Mennonite World Conference

Tom Rutschman berättar här om Mennonite World Conference 2015 och den internationella träff för anabaptistiska nätverk som hölls i samband med den.

I samband med mennoniternas världskonferens i Harrisburg, Pennsylvania 21-26 juli 2015 samlades ett antal representanter för anabaptistiska nätverk några dagar i förväg. Eftersom jag skulle tolka på konferensen fick jag representera det skandinaviska nätverket.  Det var meningen att Jonas Melin skulle delta via Skype, men teknisk strul begränsade hans inlägg till en hälsning från Skandinavien i början av träffen.

Representerade där fanns det folk från Nya Zealand och Australien, Storbritannien, Filippinerna, Korea, Sydafrika, Kina och ett nätverk för Sydamerikanska kvinnliga anabaptistteologer. Det var första gången man har haft en träff av detta slag, så vi ägnade tid att lära känna varandra och dela med oss av den socio-politisk, ekonomisk och andliga verkligheter i våra länder.  Sedan fick vi tänka på hur den anabaptistiska berättelsen påverkar hur vi handlar i de sammanhang vi befinner oss i. Och hur vår strävan efter fred, rättvisa, frihet och hopp formas av denna vision.

När vi samtalade kände jag att det vi hade gemensamt var att när vi upptäckte den radikala reformationen anabaptisterna stod för kände vi att vi hade hittat hem. Vi behövde inte söka längre för det vi kände som saknades i hur man kan leva ut sin tro. Det är möjligt att leva ett Jesu lärjungaskapsliv i alla världens länder.

Frågan om hur vi kan fortsätta att hålla kontakt mellan dessa nätverk löstes inte. Om sex år blir nästa världskonferens i Indonesien så man kunde träffas där igen—men vi tyckte att det var nog så långt borta.  Inget annat förslag fanns förutom att träffas via våra hemsidor. (mer…)

Konferens 2014

Nätverket Anabaptist bjuder in till en konferens på temat Flerstämmig församling i Jönköping den 21-23 februari 2014. Den här gången arrangerar vi den tillsammans med Förlaget Evangelie, Svenska Alliansmissionen, Allianskyrkan och Korskyrkan i Jönköping, Bankeryds Missionskyrka och Råslätts församlingsgemenskap.

Sian and Stuart

Talare blir Stuart och Sian Murray Williams från England. De bor i Bristol i Storbritannien. Sian är baptistpastor och handledare vid Bristol Baptist College. Stuart är förkunnare, författare och konsult för The Anabaptist Network och är dessutom en av ledarna för den församlingsgrundande organisationen Urban Expression. Stuart och Sian har tillsammans skrivit boken Flerstämmig församling, som kom ut på svenska 2013.

(mer…)

Video från Stuart Murrays undervisning i Finland

I somras talade Stuart Murray i Jakobstad i Finland. Han besökte de svensktalande baptisternas sommarkonferens. Hans föreläsningar spelades in och finns nu på baptisternas hemsida (här) och på youtube. Detta är mycket glädjande eftersom det tidigare inte funnits så mycket inspelat med Stuart Murray på nätet. Så här berättar Leif-Erik Holmqvist om bakgrunden:

Finlands svenska baptistsamfund är en gemenskap av svensktalande baptistförsamlingar som i mera än etthundrafemtio år verkat genom ett tjugutal församlingar bland den finlandssvenska befolkningen i Finland. De svensktalande utgör idag ca 300.000 av Finlands befolkning på ca 5 miljoner och är i stort sätt koncentrerade på två områden vid väst- och sydkusten.

Tre av de tjugu församlingarna har mera än 100 medlemmar och en av dem ca 280. De övriga församlingarna mellan 7 och 94 medlemmar. Ett 10-tal arbetare på hel- eller deltid har anställning i församlingarna eller gemensamt vid samfundets projekt. Samfundets kansli finns i Vasa. www.baptist.fi. Förutom det gemensamma arbetet i samfundet finns ett ungdomsförbund – Svenska baptisternas i Finland ungdomsförbund, en Seminarieförening kring utbildning och ett kvinnoförbund (vars verksamhet för tillfället gör uppehåll).

(mer…)

2012 – ett genombrottsår för anabaptismen i Sverige

2012 blev något av ett genombrottsår för anabaptismen i Sverige, ja i alla fall för det anabaptistiska nätverket. Det kanske låter lite överdrivet, men jag tror faktiskt att det är sant. Låt mig berätta varför. Som jag ser det är det fem olika händelser som bidragit till genombrottet.

  • Det började med att vi gav ut boken Radikalt lärjungaskap – med inspiration från anabaptismen av Stuart Murray. Den kom ut i handeln lagom till midsommarkonferenserna och väckte viss uppmärksamhet (boken presenteras även här).
  • I samband med bokutgivningen lanserades också den här websidan och det gjorde anabaptismen och nätverket mer synligt. Flera har hittat till nätverket genom websidan.
  • I november kom Stuart Murray till Sverige och vi arrangerade en mycket lyckad konferens tillsammans med tre församlingar i Linköping. I samband med konferensen valdes också en ledningsgrupp för nätverket och den kommer att leda nätverket vidare in i nästa steg.
  • I samband med konferensen kom också den lilla boken Ett frö av anabaptism av Arnold Snyder. Två böcker på svenska om anabaptismen samma år måste vara någon sorts rekord. Stort tack till förlaget Evangelie.
  • Sen kom december och tidningen Dagen tog initiativ till adventsuppropet som kräver en ändring av skollagen. Vi var många som tyckte att detta var problematiskt och att Dagen inte riktigt förstod hur vi som kristna ska förhålla oss till staten och vad efterkristendomstiden innebär för den kristna kyrkan. Här har anabaptismen ett viktigt bidrag att ge och 18 pastorer och församlingsledare (flera av dem är med i det anabaptistiska nätverket) skrev en debattartikel som väckte mycket rabalder och diskussionen är i full gång (1, 2, 3, 4, 5). Även om vi inte hänvisat till anabaptismen i artikeln har många uppfattat att det är anabaptistiska värderingar som inspirerat oss att skriva. Anabaptismen har blivit synlig i Sverige och det gläder vi oss över.

Dessa fem händelser gör att jag tycker att det är motiverat att kalla 2012 för ett genombrottsår för anabaptismen i Sverige. Nätverket Anabaptist bildades 2009. 2012 klev vi upp på scenen. 2013 kommer vi att fortsätta vara en anabaptistisk röst i den skandinaviska kristenheten. Vi tror inte att anabaptismen är utan brister eller att den har svar på alla våra frågor, men vi tror att den hjälper oss att följa Jesus och att den har ett viktigt bidrag till kyrkan i vår tid. Det är därför vi fortsätter att peka på den anabaptistiska traditionen. Det kommer mera!

Stuart Murray till Sverige

I november gör vi en extra satsning för att aktualisera anabaptismen i Sverige. Stuart Murray, som leder The Anabaptist Network i Storbritannien kommer till Sverige för att medverka i en konferens i Linköping. Konferensen kommer att handla om lärjungaskap, mission och församlingsliv i efterkristendomstidens Sverige och ta upp teman från Stuarts nya bok Radikalt Lärjungaskap – med inspiration från anabaptismen som kommer ut på svenska i juni 2012.

Konferensen går av stapeln den 23-25 november 2012 och arrangeras av Nätverket Anabaptist i samarbete med Baptistkyrkan, Johanneskyrkan och Ryttargårdskyrkan i Linköping.

Mer information finns här.