Konferens 2014

Nätverket Anabaptist bjuder in till en konferens på temat Flerstämmig församling i Jönköping den 21-23 februari 2014. Den här gången arrangerar vi den tillsammans med Förlaget Evangelie, Svenska Alliansmissionen, Allianskyrkan och Korskyrkan i Jönköping, Bankeryds Missionskyrka och Råslätts församlingsgemenskap.

Sian and Stuart

Talare blir Stuart och Sian Murray Williams från England. De bor i Bristol i Storbritannien. Sian är baptistpastor och handledare vid Bristol Baptist College. Stuart är förkunnare, författare och konsult för The Anabaptist Network och är dessutom en av ledarna för den församlingsgrundande organisationen Urban Expression. Stuart och Sian har tillsammans skrivit boken Flerstämmig församling, som kom ut på svenska 2013.

(mer…)

Video från Stuart Murrays undervisning i Finland

I somras talade Stuart Murray i Jakobstad i Finland. Han besökte de svensktalande baptisternas sommarkonferens. Hans föreläsningar spelades in och finns nu på baptisternas hemsida (här) och på youtube. Detta är mycket glädjande eftersom det tidigare inte funnits så mycket inspelat med Stuart Murray på nätet. Så här berättar Leif-Erik Holmqvist om bakgrunden:

Finlands svenska baptistsamfund är en gemenskap av svensktalande baptistförsamlingar som i mera än etthundrafemtio år verkat genom ett tjugutal församlingar bland den finlandssvenska befolkningen i Finland. De svensktalande utgör idag ca 300.000 av Finlands befolkning på ca 5 miljoner och är i stort sätt koncentrerade på två områden vid väst- och sydkusten.

Tre av de tjugu församlingarna har mera än 100 medlemmar och en av dem ca 280. De övriga församlingarna mellan 7 och 94 medlemmar. Ett 10-tal arbetare på hel- eller deltid har anställning i församlingarna eller gemensamt vid samfundets projekt. Samfundets kansli finns i Vasa. www.baptist.fi. Förutom det gemensamma arbetet i samfundet finns ett ungdomsförbund – Svenska baptisternas i Finland ungdomsförbund, en Seminarieförening kring utbildning och ett kvinnoförbund (vars verksamhet för tillfället gör uppehåll).

(mer…)

Flerstämmig församling

flerstammigStuart Murray är en av ledarna för The Anabaptist Network i Storbritannien. Han har skrivit många böcker i olika ämnen, bland annat om anabaptismen och om att vara kyrka i efterkristendomstiden. Hans böcker presenteras här och här.

På svenska kom förra året hans bok Radikalt lärjungaskap – med inspiration från anabaptismen, som är en utmärkt introduktion till anabaptismen och vad den kan betyda för kyrkan i vår tid.

Nu har vi glädjen att presentera ännu en bok av Stuart Murray på svenska. Boken heter Flerstämmig församling och den här gången har han skrivit tillsammans med sin fru Sian. På engelska heter boken Multi-Voiced Church (i England) och The Power of All (i USA).

Det finns en oroande tendens till att det bara är en eller ett fåtal röster som hörs i dagens församlingsliv med alltmer fokus på plattformen, där gudstjänster ibland blir mer som konserter och det är proffsen som styr. Därför behövs den här boken som en välkommen motvikt. (Även boken Radikalt lärjungaskap tar upp det här ämnet i kapitlet om församlingen.)

Stuart och Sian Murray Williams förklarar grundligt vad som menas med en flerstämmig församling, hur den kan fungera i praktiken och vilka svårigheter den måste brottas med. De hämtar mycket stoff ur egna och andras erfarenheter.

(mer…)

Konsensus och beslutsprocessen i församlingen

Tom Rutschman är med i nätverkets ledningsgrupp. Han är en mennonit som är bosatt i Jokkmokk. Här skriver han om att fatta beslut genom konsensus. Det är en beprövad praktik i den anabaptistiska traditionen.

Hur ofta har inte man varit med om att rösta igenom ett viktigt förslag på ett församlingsmöte och upptäcka att några kände ett starkt obehag över beslutet.  Jag är övertygad av att majoritetsbeslutsprocesser har lett till att många har känt sig sårade eller kränkta och till och med lämnat sina församlingar.  Majoritetsbeslut främjar inte samarbete.  Det finns andra sätt.

Ett bättre och mer bibliskt förfarande heter konsensus, ett ord som för några decennier sedan inte fanns i vårt ordförråd.  Kanske går det ihop med medvetenheten att allt inte behöver skyndas på, som vi håller på att lära oss från ”the slow movement”.  Slow food… Slow church (Sojourners 12/2012).

Förankrade beslut, där deltagarna har lyssnat till varandra och aktivt lyssnat till Guds röst, om än de tar längre att fatta, har många fördelar.  Konsensus är både processen och beslutet.

(mer…)