Video från Stuart Murrays undervisning i Finland

I somras talade Stuart Murray i Jakobstad i Finland. Han besökte de svensktalande baptisternas sommarkonferens. Hans föreläsningar spelades in och finns nu på baptisternas hemsida (här) och på youtube. Detta är mycket glädjande eftersom det tidigare inte funnits så mycket inspelat med Stuart Murray på nätet. Så här berättar Leif-Erik Holmqvist om bakgrunden:

Finlands svenska baptistsamfund är en gemenskap av svensktalande baptistförsamlingar som i mera än etthundrafemtio år verkat genom ett tjugutal församlingar bland den finlandssvenska befolkningen i Finland. De svensktalande utgör idag ca 300.000 av Finlands befolkning på ca 5 miljoner och är i stort sätt koncentrerade på två områden vid väst- och sydkusten.

Tre av de tjugu församlingarna har mera än 100 medlemmar och en av dem ca 280. De övriga församlingarna mellan 7 och 94 medlemmar. Ett 10-tal arbetare på hel- eller deltid har anställning i församlingarna eller gemensamt vid samfundets projekt. Samfundets kansli finns i Vasa. www.baptist.fi. Förutom det gemensamma arbetet i samfundet finns ett ungdomsförbund – Svenska baptisternas i Finland ungdomsförbund, en Seminarieförening kring utbildning och ett kvinnoförbund (vars verksamhet för tillfället gör uppehåll).

(mer…)

2012 – ett genombrottsår för anabaptismen i Sverige

2012 blev något av ett genombrottsår för anabaptismen i Sverige, ja i alla fall för det anabaptistiska nätverket. Det kanske låter lite överdrivet, men jag tror faktiskt att det är sant. Låt mig berätta varför. Som jag ser det är det fem olika händelser som bidragit till genombrottet.

  • Det började med att vi gav ut boken Radikalt lärjungaskap – med inspiration från anabaptismen av Stuart Murray. Den kom ut i handeln lagom till midsommarkonferenserna och väckte viss uppmärksamhet (boken presenteras även här).
  • I samband med bokutgivningen lanserades också den här websidan och det gjorde anabaptismen och nätverket mer synligt. Flera har hittat till nätverket genom websidan.
  • I november kom Stuart Murray till Sverige och vi arrangerade en mycket lyckad konferens tillsammans med tre församlingar i Linköping. I samband med konferensen valdes också en ledningsgrupp för nätverket och den kommer att leda nätverket vidare in i nästa steg.
  • I samband med konferensen kom också den lilla boken Ett frö av anabaptism av Arnold Snyder. Två böcker på svenska om anabaptismen samma år måste vara någon sorts rekord. Stort tack till förlaget Evangelie.
  • Sen kom december och tidningen Dagen tog initiativ till adventsuppropet som kräver en ändring av skollagen. Vi var många som tyckte att detta var problematiskt och att Dagen inte riktigt förstod hur vi som kristna ska förhålla oss till staten och vad efterkristendomstiden innebär för den kristna kyrkan. Här har anabaptismen ett viktigt bidrag att ge och 18 pastorer och församlingsledare (flera av dem är med i det anabaptistiska nätverket) skrev en debattartikel som väckte mycket rabalder och diskussionen är i full gång (1, 2, 3, 4, 5). Även om vi inte hänvisat till anabaptismen i artikeln har många uppfattat att det är anabaptistiska värderingar som inspirerat oss att skriva. Anabaptismen har blivit synlig i Sverige och det gläder vi oss över.

Dessa fem händelser gör att jag tycker att det är motiverat att kalla 2012 för ett genombrottsår för anabaptismen i Sverige. Nätverket Anabaptist bildades 2009. 2012 klev vi upp på scenen. 2013 kommer vi att fortsätta vara en anabaptistisk röst i den skandinaviska kristenheten. Vi tror inte att anabaptismen är utan brister eller att den har svar på alla våra frågor, men vi tror att den hjälper oss att följa Jesus och att den har ett viktigt bidrag till kyrkan i vår tid. Det är därför vi fortsätter att peka på den anabaptistiska traditionen. Det kommer mera!