Radikalt lärjungaskap – med inspiration från anabaptismen

Rubriken är hämtad från den nya boken av Stuart Murray, som just kommit ut på svenska. Den rubriken säger väldigt mycket! Den beskriver på pricken vad det här nätverket handlar om.

Hans Denck var en tidig anabaptistisk pionjär. Han levde 1500-1527 och ett av de mest kända anabaptistiska citaten kommer från honom. Han skrev: ”Ingen kan känna Kristus om han inte följer efter honom i livet.”  Det sammanfattar det som är anabaptismens kärna; att följa Jesus, ett radikalt lärjungaskap.

Nätverket Anabaptist är inte i första hand till för att lyfta fram anabaptismen, utan för att utmana och inspirera till lärjungaskap, ett radikalt lärjungaskap – med inspiration från anabaptismen.

Nätverket började växa fram under 2009. Nu tar vi nya steg för att bli mer synliga:

1. Vi lanserar den här hemsidan.

2. Vi ger ut boken Radikalt lärjungaskap i samarbete med förlaget Evangelie.

3. Tillsammans med tre församlingar i Linköping bjuder vi in till en konferens med temat Radikalt lärjungaskap i ett efterkristet samhälle. Den kommer att äga rum i Ryttargårdskyrkan den 23-25 november och Stuart Murray är huvudtalare.

Och det kommer mer. Anabaptismens tid är nu. Det är nu vi behöver ett radikalt lärjungaskap – med inspiration från anabaptismen.

Stuart Murray till Sverige

I november gör vi en extra satsning för att aktualisera anabaptismen i Sverige. Stuart Murray, som leder The Anabaptist Network i Storbritannien kommer till Sverige för att medverka i en konferens i Linköping. Konferensen kommer att handla om lärjungaskap, mission och församlingsliv i efterkristendomstidens Sverige och ta upp teman från Stuarts nya bok Radikalt Lärjungaskap – med inspiration från anabaptismen som kommer ut på svenska i juni 2012.

Konferensen går av stapeln den 23-25 november 2012 och arrangeras av Nätverket Anabaptist i samarbete med Baptistkyrkan, Johanneskyrkan och Ryttargårdskyrkan i Linköping.

Mer information finns här.

The Naked Anabaptist nu på svenska!

I dagarna kommer Stuart Murrays bok The Naked Anabaptist i svensk översättning, med titeln Radikalt lärjungaskap – med inspiration från anabaptismen. Boken utkommer på Evangelie förlag.

Radikalt lärjungaskap handlar om att följa Jesus i en efter­kristen tid. För att den kristna tron och församlingen ska visa sin relevans i vår tid måste vi på nytt sätta Jesus i centrum.  Författaren hämtar inspiration från anabaptismen och visar hur denna rörelse med rötter i den radikala reformationen på 1500-talet kan ge viktiga nycklar till kyrkan i vår tid.

Stuart Murray har lett det anabaptistiska nätverket i Storbritannien sen starten 1991. Boken utgår från nätverkets sju kärnvärderingar och beskriver hur lärjungaskap och församlingsliv kan se ut i ett efterkristet Europa. Samhället förändras och därför måste också kyrkan förändras för att vara trogen mot sin Herre och sitt uppdrag. Stuart Murray ger i Radikalt lärjungaskap en god hjälp för att finna vägen framåt.

Stuart Murray och är bosatt i Bristol och arbetar som utbildare och konsult i många olika sammanhang. Han reser i hela världen och möter lokala församlingar, missionsorganisationer, samfundsledningar och konferenser. Hans ämnesområden är bl.a församlingsplantering, kyrkan i efterkristendomstiden och anabaptismen. Han har skrivit ett femtontal böcker och leder även Urban Expression som arbetar med kreativ församlingsplantering i utsatta storstadsområden. 

Jonas Melin har skrivit ett svenskt förord och här följer ett utdrag:

”Med tiden blev jag alltmer övertygad om att anabaptismen också har ett viktigt bidrag till kyrkan i vår tid. I början på 80-talet var jag involverad i grundandet av en ny församling i höghusområdet Råslätt utanför Jönköping. I vårt sökande efter ett bibliskt och funktionellt sätt att bygga församlingen hämtade vi inspiration från nutida anabaptister. Vi upptäckte att mycket av den bästa undervisningen om gemenskapsbyggande, relationer, konflikthantering, husförsamlingar och fungerande församlingsliv fanns hos mennoniterna, som är anabaptisternas historiska arvtagare. Vi tog djupa intryck av hur vi skulle tänka lärjungaskap, medlemskap, gemenskapsliv, ledarskap och beslutsfattande.”